ลงทะเบียนรับประกัน

การรับประกันสินค้า

จักรยาน Cruzee รับประกันคุณภาพตามมาตรฐานการผลิต ระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่จักรยานคันนี้ได้ลงทะเบียนครั้งแรกกับทางบริษัท หรือหากมิได้ลงทะเบียนไว้ก่อน จะนับจากวันที่ผลิตโดยดูจากซีเรียลนัมเบอร์ประจำตัวรถ

อย่างไรก็ตาม เราจะยืดระยะเวลาการรับประกันออกไปเป็น ตลอดระยะเวลาใช้งานของเจ้าของมือแรก เมื่อท่านได้ลงทะเบียนในระบบรับประกันของเราทันทีที่ได้ซื้อจากร้านค้าที่เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของทางบริษัท (โดยจะต้องมีใบเสร็จจากทางร้านค้าเป็นหลักฐาน)

การรับประกันคุณภาพตามมาตรฐานการผลิต  หมายรวมถึง โครงสร้างตัวเฟรมรถ รอยเชื่อม และวัสดุประกอบหลักของตัวรถ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยมีความแข็งแรง ปลอดภัย ตามมาตรฐานที่ออกมาจากโรงงาน   

การรับประกันไม่ครอบคลุมถึง การใช้งานผิดประเภท  น้ำหนักเกิน  อุบัติเหตุ และ การดัดแปลงสภาพรถให้ต่างไปจากที่ออกมาจากโรงงาน   และไม่รวมถึงอะไหล่สึกหรอตามสภาพการใช้งานปกติด้วยเช่นกัน 

 

กรุณาเตรียมเลขซีเรียลประจำตัวรถให้พร้อม เพื่อการลงทะเบียน 

Serial Number ประจำตัวรถของคุณ จะอยู่ที่ข้างตะเกียบล้อหลัง

กรุณานำเลขประจำตัวรถ มาลงทะเบียนทันทีหลังซื้อ เพื่อการรับประกันสินค้าและสิทธิประโยชน์ของท่าน

 

 

 

 

 

 

 

หากมีข้อสงสัยในเงื่อนไขการรับประกัน ท่านสามารถติดต่อสอบถามกับเราได้ Contact Us

 

ลงทะเบียนรับประกัน

Cruzee Ultralite Warranty Registration
Visitors: 28,537